Sparnordfonden.dk bruger cookies til at indsamle statistik. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Acceptér cookies   |   Læs mere

Spar Nord Fonden støtter børnekræftfamilier og deres vej tilbage til livet

18-12-2018 kl. 14:12
Med en støtte på 800.000 kroner fra Spar Nord Fonden er det blevet muligt for Kræftens Bekæmpelse at realisere udviklingsprojektet ”Børnekræftfamilier – tilbage til livet igen”, der gennem rådgivning og særlige tilbud skal hjælpe familier tilbage til livet efter endt sygdomsforløb.

Indsatsen blev igangsat i starten af 2018, og er allerede på nuværende tidspunkt godt i gang. Gennem rådgivning ønsker Kræftens Bekæmpelse, som noget helt nyt, at gøre en indsats for familier, hvor et mindreårigt barn har været ramt af kræft. Og resultaterne af den nye indsats er positive. 

-Udelukkende som et resultat af donationen fra Spar Nord Fonden, er vi nu, som de første i Kræftens Bekæmpelses rådgivning, i region Nordjylland i gang med første del af indsatsen i vores toårige udviklingsprojekt ”Børnekræftfamilier – tilbage til livet igen”, fortæller Rolan Nielsen, der er projektleder hos Kræftrådgivningen i Aalborg og fortsætter:

-Familierne oplever, at hjælpen stopper, når behandlingen stopper – og familierne oplever derfor manglende forståelse for – og støtte til – deres særlige behov. Det gælder ikke kun for det sygdomsramte barn, men i høj grad også for de søskende, der har lidt under manglende opmærksomhed og stimulering under en bror eller søsters sygdoms- og behandlingsforløb. Han er begejstret for den positive respons, der indtil nu har været på indsatsen, og glæder sig over, at de nu kan være med til at gøre endnu mere for de ramte familier i tiden efter endt behandlingsforløb. 

På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke andre lignende tilbud, der fokuserer på hele familien. Projektet har til formål at hjælpe til ny familiestruktur, som skal resultere i, at flere familier kommer hurtigere i gang med den nye hverdag. Familierne i projektet bliver klædt på til den nye erkendelse af, at livet med et kræftramt barn er et livsvilkår og får samtidig et stærkt netværk. Desuden bliver familierne rustet med kompetencer til at håndtere sociale, juridiske, faglige og praktiske udfordringer.

Indtil nu har Kræftrådgivningen i Aalborg afholdt otte møder med mellem 25-30 deltagere på hvert hold.

-Vi har erfaret, at der i de lange behandlingsperioder er meget splittelse for familien, hvor den forælder, der er pålagt orlov, er meget sammen med det syge barn og resten af familien prøver at løse de øvrige hverdagsproblemer. Det giver en dysfunktionel familie, hvor alle lider, alle er angste og alle savner hinanden. Netop derfor er det af stor betydning, at projektet favner hele familien, siger Rolan Nielsen, og tilføjer, at mange familier oplever, at de har været i højeste alarmberedskab i forhold til deres syge barn og behandlingen. 

-Det kan være svært følelsesmæssigt at forstå, at denne kamp er overstået. Mange familier udtaler, at det har været meget givende at blive spejlet i deres nuværende livssituation, men specielt også, at de har fået muligheden for at høre de tanker, deres børn har gået med. Det at familierne har kunne få en fælles historie, har for mange været en stor hjælp til at turde slippe kriseopfattelsen.

Rådgivning og bisidder
Et af de emner, Kræftrådgivningen oplever, der fylder rigtig meget for familierne, er overraskelsen over, hvilke nye udfordringer de nu har fået. Det ses ofte at børn, der har været gennem kræftbehandling, lider af senfølger. Disse senfølger udfordrer familiernes dagligdag både med hensyn til kommunikation, de behov børnene har i skolen samt at få bevilget støtte og fortsat orlov. 

-Temaet ”Preferred Outcome”, hvor vi ser på kommunikationen med systemerne og hvordan familierne bruger os som bisiddere og ressourcepersoner, har været meget givende.  Som en vigtig del af tilbuddet deltager vi ofte i netværksmøder og møder med skoler, hvor vi er i stand til at videreformidle den viden, vi har om behov til kræftramte børn, senfølger og de behov familierne har i forhold til hjælp og støtte. Det har næsten alle de deltagende familier benyttet sig af, slutter Rolan Nielsen, og tilføjer, at de hos Kræftrådgivningen oplever, at både skoler og kommuner er positive over deres mellemkomst, da det kun er ganske få skoler eller socialforvaltninger, der har erfaring med de behov familierne får efter et barns behandlingsforløb.

Kræftens Bekæmpelse ønsker allerede i løbet af 2019 at udbrede projektet, således flere kræftramte familier i Danmark kan få rådgivning, nye fællesskaber og herigennem hjælp til at klare den nye hverdag og de udfordringer, der følger med. 

 

Information

Projekttitel: Børnekræftfamilier - tilbage til livet igen

Projektejer: Kræftens Bekæmpelse - Kræftrådgivningen i Aalborg

Støttet med: 800.000 kroner

Kontakt:
Kommunikationschef hos Spar Nord Fonden, Elisabeth Rosenbeck Viksnins, 25 27 04 38 / elisabeth@sparnordfonden.dk 

Om Spar Nord Fonden:
Spar Nord Fondens vision er at være katalysator for menneskelig udvikling og være den økonomiske medspiller, når ildsjæles initiativer og aktiviteter skal blive til virkelighed. I 2017 donerede Spar Nord Fonden knap 60 millioner kroner til kultur, idræt, forskning og velgørende formål – både lokalt og nationalt. Fondens ambition er at holde samme niveau i 2018.

 
 
 
 
Del siden