Sparnordfonden.dk bruger cookies til at indsamle statistik. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Acceptér cookies   |   Læs mere

6,4 millioner kroner til forskning med formål at reducere ulighed

01-09-2020 kl. 11:09
Fire projekter er godkendt til Spar Nord Fondens Ph.d./Postdoc program 2020, der i år sætter fokus på ét af FN’s 17 verdensmål, da temaet er Verdensmål 10, som har til formål at reducere ulighed i (og mellem) lande. Spar Nord Fonden støtter de fire projekter med 6,4 millioner kroner.

 
Spar Nord Fondens Ph.d./Postdoc program har eksisteret siden 2018, og der er i alt doneret 17.904.691 kroner til forskning i et tema, som Spar Nord Fonden har fastsat. 

Hvert år opfordres og inviteres forskere i Danmark til at søge under et tema, som Spar Nord Fonden vælger at fokusere på. I år er det i lyset af, at FN’s 17 verdensmål står højt på dagsordenen hos regeringen, virksomheder og andre organisationer, valgt at temaet er Verdensmål 10, som har til formål at reducere ulighed i (og mellem) lande.

”Vi ønsker at støtte forskning, der undersøger de mulige konsekvenser af den øgede ulighed i Danmark. Herunder hvilke effekter en øget økonomisk ulighed har på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, karrieremuligheder, social mobilitet og sammenhængskraften i samfundet – og hvis der er betydelige konsekvenser ved uligheden, hvilke tiltag der så kan hjælpe til at reducere disse,” fortæller bestyrelsesformand i Spar Nord Fonden, Michael S. Dahl der er professor på Aalborg Universitet.

Projekterne kan have fokus på effekter og konsekvenser på forskellige niveauer (nationalt, regionalt, nabolag etc.) og forskellige grupper i samfundet (børn, unge, voksne og ældre).

Spar Nord Fonden har i 2020 doneret 6,4 millioner kroner til Fondens Ph.d./Postdoc program, hvor fire projekter er udvalgt til at forske i temaet og dermed bidrage til nye indsigter omkring Verdensmål 10.

”Det er nogle rigtig interessante projekter, der er blevet udvalgt. Projekterne dækker en god bredde i forhold til de forskellige aspekter af ulighed og grupper i samfundet,” fortæller bestyrelsesformanden.

De fire udvalgte projekter præsenteres kort herunder.

See You at The Library? Inequality in Library Use and Cultural. Participation in Denmark
Projektet fokuserer på social og geografisk ulighed i biblioteksbrug og kulturel deltagelse i Danmark. Formålet er at undersøge og forklare ulighed i læsning og kulturel dannelse, hvorfor projektet bidrager med viden, som kan hjælpe med at forstå ulighed i bred forstand. Årsagen er, at børn, som læser meget og som er kulturelt aktive, klarer sig godt i uddannelsessystemet, hvilket har positiv betydning for deres senere indkomst, sundhed og samfundsdeltagelse. Social og geografisk ulighed i læsning og kulturel deltagelse, som undersøges i dette projekt, er derfor fundamenter for ulighed i andre domæner.

Professor: Mads Meier Jæger, Københavns Universitet
Postdoc: Ea Hoppe Blaabæk

Betydningen af forældre, søskende og nabolag for ulighed
Projektet undersøger betydningen af tre centrale årsager til, at danske børn af rige og fattige familier har ulige muligheder for at skabe sig gunstige levevilkår, nemlig forældre, søskende og nabolag. Der undersøges, hvordan kriser i forældres liv så som afskedigelse, skilsmisse, vold eller sygdom påvirker børns livsbaner på kort og langt sigt samt hvordan søskenderelationer kan forstærke eller reducere effekten af opvækstvilkår og således påvirke hvordan ulige muligheder overføres fra forældregenerationen til børnegenerationen. Endeligt undersøges betydning af nabolagets sammensætning for flygtningekvinders fremtid, idet nabolaget ofte tænkes at være centralt for integration af indvandrere og flygtninge.
Projektet undersøger dermed problemstillingen fra tre vinkler og afdækker, hvilken rolle forældre, søskende og nabolag spiller for, om unge mennesker starter deres voksenliv med ulige muligheder.

Professor: Helena Skyt Nielsen, Økonomi, Aarhus Universitet
Postdoc: Eva Rye Johansen 

Unequal children, disconnected adults? The long-term consequences of childhood exposure to economic inequality
Projektet undersøger om den mulige sammenhæng mellem indkomstulighed oplevet i barndommen i nabolag og skolen i forhold til andre familier påvirker den sociale sammenhængskraft. Har ulighed oplevet i barndommen en langsigtet effekt på tilliden til andre mennesker, tilliden til staten og deltagelse i politiske valg og foreninger. Litteraturen argumenterer for, at der er en klar sammenhæng, men vores dokumentation af dette er relativt begrænset. Projektet undersøger dermed, hvordan forhold i de unge år, som kan være relativt formative, kan påvirke, hvordan den sociale sammenhængskraft er, når de er ældre. Projektet skal bidrage med mere grundlæggende viden, der kan påvirke, hvordan skole og boligområder struktureres og indrettes for at undgå eventuelle effekter. Hvis der findes en sammenhæng, har det betydning for, om vi skal reducere indkomstuligheden for at bevare et tillidsfuldt og sammenhængende samfund.

Professor: Kim Mannemar Sønderskov, Statskundskab, Aarhus Universitet
Postdoc: Ansættes efter opslag

The Impact of the Corona Crisis on Disadvantaged Children’s Learning: Causal Evidence from Danish National Tests
Projektet skal analysere, hvordan læring hos danske folkeskoleelever blev påvirket af skolenedlukningerne fra den 16. marts 2020 i forbindelse med corona-pandemien. Tidligere forskning kunne pege i retningen af, at specielt børn med sociale problemer og fra udfordrede social baggrunde kan blive ramt særligt hårdt af nedlukningen. Det kan skyldes, at børn med forældre med velstillede og højere uddannelse har bedre muligheder for at afbøde nedlukningen. Projektet vil derfor undersøge om nogle børn klarede sig bedre igennem end andre, hvis der ses på, hvilken social baggrund børnene kommer fra. Projektet skal give en dybere viden om effekterne af pandemien på indlæring og bidrage til med løsninger, som kan imødegå det potentielle læringstab.

Lektor: Kristian Bernt Karlson, Sociologi, Københavns Universitet
Postdoc: Jesper Fels Birkelund 

 

Information

Spar Nord Fondens PH.D./Postdoc program

Kontakt:
Kommunikationschef hos Spar Nord Fonden, Elisabeth Rosenbeck Viksnins, 25 27 04 38 / elisabeth@sparnordfonden.dk 

Om Spar Nord Fonden:
Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Donationerne – der skal gavne og fornøje fællesskabet – gives til aktiviteter, der medvirker til udvikling og sammenhold i lokalsamfundet, kulturelle aktiviteter, sociale formål samt udvikling, der er med til at løse samfundsmæssige udfordringer.

Spar Nord Fonden donerer årligt omkring 50 millioner kroner til at skabe et levende Danmark - både lokalt og nationalt.

 

 
 
 
 
Del siden