Sparnordfonden.dk bruger cookies til at indsamle statistik. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Acceptér cookies   |   Læs mere

Spar Nord Fondens Forskningspris: Prismodtager skaber belæg for at droppe fordommene

26-06-2020 kl. 12:06
Rolf Lyneborg Lund, der modtager Spar Nord Fondens Forskningspris 2020 har med sin afhandling og sit omfattende arbejde leveret ny viden til det by- og socialgeografiske område. Via machine-learning og analyse af store mængder data – betyder det, at analyseresultatet kan tegne et noget andet billede end fordommene – om fx beboere, livsstil, uddannelse og indkomster i områder fra ”Ghettolisten”.


Prismodtager, Rolf Lyneborg Lund, der fik sin Ph.d.-grad i december 2019 får smukke ord med på vejen af Aalborg Universitet og dommerne i forbindelse med udvælgelsen til Spar Nord Fondens Forskningspris. ”Rolf har med afhandlingen ”Dissecting the Local - Territorial Scale and the Social Mechanisms of Place” ganske enkelt leveret en excellent Ph.d.-forskning, som befinder sig på et højt internationalt niveau og med en udsædvanlig stor gennemslagskraft.

Rolf Lyneborg Lund har kort og godt udviklet på den før kendte kortlægningsmodel, hvis måleenhed var sogneinddelinger. Forskningen betyder blandt andet, at der nu kan måles på meget mindre områder. Prismodtager kalder dem mikro-områder. 

I det nordlige København findes Kildevæld sogn, som med den nye viden inddeltes i mikro-områder i Rolfs analyse. Med 723 meters afstand er der en forskel på over 400.000 kroner i gennemsnitlig årlig husstandsindkomst. Denne forskel ville IKKE kunne identificeres ved brug af tidligere målemetode og inddeling i sogne. 

Rolfs forskning er banebrydende og aldeles velkommen. Ikke blot i Danmark og i de øvrige nordiske lande, men i hele EU og i Nordamerika er der stor efterspørgsel efter mere retvisende og datafølsomme socio-grafiske inddelinger. Rolf Lyneborg Lunds Ph.d.-afhandling har i høj grad bidraget med original og excellent forskning, og fremover vil han kunne bidrage væsentligt til den videnskabelige udvikling på et højt internationalt niveau. 

En humørfyldt og agtet modtager
Rolf Lyneborg Lund er for 4. år i træk valgt til årets underviser på Sociologiuddannelsen på Aalborg Universitet. De studerende beskriver Rolf som en utrolig dygtig ”oversætter” af fagligt kompliceret stof, inddragende, humoristisk, venlig og dog seriøs hele vejen igennem. Rolf får også ros for at tale et sprog, som alle kan forstå og skaber med sin person og faglighed stor interesse for området. 

Mere indsigt – oplæg til debat og måske et helt andet ”verdensbillede”
Tidligt i 2019 fik prismodtagers forskning fokus fra dansk TV – netop fordi Rolf påviste, at 18 – 30 årige fra såkaldte udkantskommuner opnår højere uddannelses- og indkomstniveau end andre unge, når de flytter til storbyerne. Og selv rare positivt tænkende medmennesker ville – hvis de skal være helt ærlige – måske ikke helt tænke, at det er sådan, det er?

Alt i alt rykker Rolfs forskningsresultater i rigtig mange sammenhænge ved eventuelle fordomme og billedet, som er output fra analyserne, vil åbne op for en helt ny snak omkring bordet – både i hjemmene, på arbejdspladserne, i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi.

Meget tålmodig prismodtager
Rolf Lyneborg Lund skulle have været fejret i Aalborg Kongres & Kultur Center for længe siden – nemlig 13. marts i forbindelse med AAUs årsfest. 

Netop denne dato kan alle vist huske. Danmark blev lukket ned, så både Rolf og resten af Danmarks befolkning gik ind til en helt anden hverdag med afstand, håndsprit, hjemsendelser og hensyn til sig selv og hinanden. 

På en skøn sommertorsdag 25. juni kunne Rolf endelig modtage den ros, han fortjener, da AAU og Spar Nord Fonden formelt overrakte Forskningsprisen for 2020 ved et uhøjtideligt og coronareglementeret arrangement på AAU.

Forsker og Spar Nord Fonden har holdt en tæt kontakt i løbet af de tre måneder, hvilket blandt andet betød overførsel af et aconto-beløb, så Rolf kunne ansætte to studentermedhjælpere til den videre forskning.

Spar Nord Fondens forskningspris er på 250.000 kroner – hvoraf de 200.000 kroner er øremærket til Rolfs forskning og de 50.000 kroner kan Rolf Lyneborg Lund bruge til private formål – helt efter eget ønske. Sammen med pengene følger skulptur, som er udført af billedhugger Carsten Fun Jensen.

 

Information

Spar Nord Fondens Forskningspris 2020

Støttet med: 250.000 kroner

Kontakt:
Kommunikationschef hos Spar Nord Fonden, Elisabeth Rosenbeck Viksnins, 25 27 04 38 / elisabeth@sparnordfonden.dk 

Om Spar Nord Fonden:
Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Donationerne – der skal gavne og fornøje fællesskabet – gives til aktiviteter, der medvirker til udvikling og sammenhold i lokalsamfundet, kulturelle aktiviteter, sociale formål samt udvikling, der er med til at løse samfundsmæssige udfordringer. 

Spar Nord Fonden donerer årligt omkring 50 millioner kroner til at skabe et levende Danmark - både lokalt og nationalt.

 
 
 
 
Del siden