Sparnordfonden.dk bruger cookies til at indsamle statistik. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Acceptér cookies   |   Læs mere

Verdensmål 3 gøres konkret i støtte til GirlTalk, der hjælper unge kvinder og piger med ondt i livet

19-11-2020 kl. 10:11
Omfattende rapport til Folketinget bringer Verdensmålene i fokus i Danmark og giver de første data på, hvor vi er og hvor langt, der er til at målene nås i 2030. Spar Nord Fonden mener, at konkrete projekter er nøglen til at rykke ved danskernes opfattelse af målene og lyst til at bidrage med at nå dem.


Det er fem år siden, at FN vedtog 17 Verdensmål, som verdens nationer forpligtede sig til. Men trods fem års kampagner og investeringer er det fortsat kun 11 procent af danskerne, som kender til målene. En banebrydende ny 400 siders rapport stiller nu skarpt på den danske status på FN’s 17 Verdensmål, og hvordan de bedst kan løftes.

"Det er desværre ikke så overraskende, at de her lidt højtravende FN-mål er gået hen over hovedet på de fleste danskere. Det er derfor, at vi har medfinansieret rapporten for at rette et fokus på, hvordan vi skal sætte ind; og samtidig synliggøre hvordan vores daglige fondsarbejde med de projekter som vi støtter, kan hjælpe til at engagere danskerne i at nå målene," siger Elisabeth Rosenbeck Viksnins kommunikationschef for Spar Nord Fonden.

Spar Nord Fonden støtter projekter over hele landet, der skaber en forandring og rykker ved danskernes opfattelse af, hvordan vi gør Verdensmål til vores fælles mål. Pointen er, at målene ikke kun skal give mening på papiret, men via hverdagens eksempler også give danskerne lyst til at bidrage.

Et de projekter, Spar Nord Fonden støtter, er nonprofitorganisationen GirlTalk.dk.

Støtte til unge kvinder og piger med ondt i livet
Hver tredje unge kvinde mellem 16 og 24 år har dårligt mentalt helbred, og antallet er stigende. Rådgivningsplatformen GirlTalk.dk hjælper udsatte, unge piger gennem blandt andet samtaler samt sms- og chatrådgivning.

Spar Nord Fonden har siden 2016 støttet GirlTalk.dk med 5.208.875 kroner.

Projektet tager udgangspunkt i Verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Et relevant emne at sætte fokus på, da de hos Girltalk.dk oplever, at det særligt er de helt unge piger mellem 12 og 25 år, der kæmper med tanker om selvskade.

”Vi har en hel generation af piger, hvor alt for mange skærer i sig selv eller sluger piller for at slippe for den smerte, de oplever indeni. Processen fra barn til voksen er en helt anden i dag end tidligere. Presset for at lykkes er massivt, og samtidig kigger alle med på de sociale medier. Det har mange piger svært ved at håndtere, og dem skal vi hjælpe,” fortæller Anna Bjerre, der er psykolog og direktør i Girltalk.dk.

Spar Nord Fonden arbejder tæt sammen med GirlTalk.dk, og har gennem flere donationer støttet projektet – blandt andet også for at klæde forældre til teenagepiger bedre på til at hjælpe deres døtre: 

”Det er så vigtigt et arbejde, Girltalk.dk og alle de frivillige gør. Vi har en forpligtelse som samfund til at støtte de her unge piger og vise både pigerne og deres forældre, at der er støtte og vejledning at hente,” siger Elisabeth Rosenbeck Viksnins.

”Det utrættelige engagement Spar Nord Fonden har haft i samarbejdet med GirlTalk, har givet grobund for en unik og givende samskabelsesproces. Denne proces har foranlediget, at GirlTalk har bragt konkrete indsatser for unge og deres forældre ud i kommuner og de enkelte lokalsamfund, og vi har samtidig kunnet styrke vores indsatser på GirlTalks online platforme. Samarbejdet har derfor haft afgørende indflydelse på GirlTalks udvikling,” slutter Anna Bjerre.

Du kan læse mere om GirlTalk.dk her. 


Rapport kalder på handling
Rapporten til Folketinget har 197 målepunkter, og lidt under halvdelen af disse har haft en positiv udvikling fra 2015-2020. 31 procent har ikke udviklet sig, mens 22 procent har haft en negativ udvikling. Det er de tal, som Spar Nord Fonden håber at rykke ved, gennem fortsat at støtte projekter med en positiv indflydelse på Danmark og de borgere, som projekterne rører. 

”Vi vil rigtig gerne hæfte os ved, at næsten halvdelen af de målbare parametre for Verdensmålene faktisk er blevet løftet i den rigtige retning de seneste fem år. Og selvom det er en sej opgave at komme i mål med resten, så̊ har vi ti år endnu, og dem ser vi frem til at bruge positivt,” siger Elisabeth Rosenbeck Viksnins fra Spar Nord Fonden.

Baseline PM billeder 2
 

Information

Projekttitel: Dansk Baseline for Verdensmålene

Projektejer: Danmarks Statistik

Støttet med: 3.643.700 kroner

Kontakt:
Kommunikationschef hos Spar Nord Fonden, Elisabeth Rosenbeck Viksnins, 25 27 04 38 / elisabeth@sparnordfonden.dk 

Om Spar Nord Fonden:
Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Donationerne – der skal gavne og fornøje fællesskabet – gives til aktiviteter, der medvirker til udvikling og sammenhold i lokalsamfundet, kulturelle aktiviteter, sociale formål samt udvikling, der er med til at løse samfundsmæssige udfordringer. 

Spar Nord Fonden donerer årligt omkring 50 millioner kroner til at skabe et levende Danmark - både lokalt og nationalt.

 
 
 
 
Del siden