KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name

Impactprincipper

Ansøgninger til Spar Nord Fonden bliver vurderet efter en række impactprincipper for at sikre, at Fondens donationer skaber størst mulig effekt.


 

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, lege, udvikle, hjælpe, udfordre, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. 

 

Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små som store fællesskaber. 

 

Slutbrugerne af projekter, som Spar Nord Fonden støtter, skal blive rigere på viden og læring.

Projekterne skal skabe et bredt fundament med varige aftryk og mange nuancer, der hjælper mennesker til også at se flere muligheder og perspektiver i eget liv.

 

Det er afgørende, at videndeling tænkes ind i projekterne og at erfaringer formidles således, at så mange som muligt kan have glæde af projekterne – her, nu og senere i livet.

 

Spar Nord Fonden har fokus på, at et projekts gode historie fortælles til læring og inspiration for andre – og at modtager af donationen og Spar Nord Fonden i et samarbejde kan skabe synlighed på projektet og skabe effekt, tiltrækningskraft og værdi for slutbruger.

 

Vi prioriterer projekter, der involverer, aktiverer og er synlige lokalt, regionalt og nationalt.

 

Spar Nord Fonden er optaget af en bæredygtig udvikling, der sikrer, at fremskridt ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder.

 

Vi prioriterer projekter, der på alle niveauer har tænkt bæredygtighed ind – og vi ser positivt på initiativer, der støtter op om et eller flere af FN’s 17 Verdensmål. 

 

Spar Nord Fonden prioriterer projekter, hvor kampånden og evnen til at tænke anderledes er i fokus – så vi sammen gennem udvikling, engagement og kreativitet viser nye veje for mennesker og samfund.