Om Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden støtter udviklingen af kulturelle, fritidsmæssige og sociale fællesskaber, der mærkes.Fællesskaber der mærkes

Spar Nord Fonden ønsker at styrke fællesskabsfølelsen og samhørigheden mellem mennesker, så det mærkes og får betydning for hver enkelt. 

 

Vi vil medvirke til at skabe flere værdifulde fællesskaber, hvor man kan høre til og føle sig som en del af noget betydende. Derfor har vi med vores donationer særligt fokus på projekter og initiativer, som idéudvikles, gennemføres og opleves i fællesskab. Åndeligt såvel som stedligt. 

 

Vi støtter fællesskaber inden for kultur, fritid og det sociale område med donationer, der gør en reel forskel for mennesker, for foreninger og for fællesskaber. Det gælder om at samle mennesker om de interesser, der beriger netop dem, og som skaber sammenhold på tværs i samfundet. Lokalt, regionalt og nationalt. 

 

Gode fællesskaber er dem, der mærkes.

Historie

Spar Nord Fonden har rødder i Sparekassen Nordjylland, som er stiftet i 1824 og gennem generationer fik mennesker og lokalsamfund til at blomstre. Resultatet blev øget velstand samt stærke og frie fællesskaber.

 

Da Sparekassen blev omdannet til aktieselskabet Spar Nord Bank A/S blev den oparbejdede kapital – fællesskabets penge – lagt over i en fond: Spar Nord Fonden. Fondens formål blev helt naturligt at fortsætte med at støtte op om de lokale fællesskaber; nu ikke i form af lån, men som almennyttige donationer. 

 

Spar Nord Fonden ejer en væsentlig andel af Spar Nord Bank og anvender udbyttet fra aktiebeholdningen til almennyttige og velgørende formål.Administration

Tlf: 25 27 09 00. 

Telefontid er mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.

 

Grundet sommerferie forventes længere svartid end normalt. Vi holder sommerferielukket i uge 29 og kan først imødekomme anmodning om udbetaling i uge 32.

Bo Uggerhøj

Fondsdirektør

bo@sparnordfonden.dk

Tlf. 20 16 58 50

Claus Hald Andreasen

Projektchef

claus@sparnordfonden.dk

Tlf. 25 27 08 79

Julie Randrup Madsen

Projektleder

julie@sparnordfonden.dk

Tlf. 25 27 08 78

Katrine Løvgaard

Projektleder og presseansvarlig

katrine@sparnordfonden.dk

Tlf. 92 15 18 10

Signe Sofie Nørgård

Projektleder

signe@sparnordfonden.dk

Tlf. 92 15 47 70

Lise Berendt

Projektleder

lise@sparnordfonden.dk

Tlf. 25 27 08 81

Rasmus Kæll Kobbersmed

Økonomiansvarlig

rasmus@sparnordfonden.dk

Tlf. 30 22 57 44

Katrine Junker

Studentermedhjælper

junker@sparnordfonden.dk

Andreas Mulvad Dahl

Studentermedhjælper

andreas@sparnordfonden.dkBestyrelse

Michael Slavensky Dahl

Formand

Professor, Aalborg University Business School

NHH Norges Handelshøyskole, Bergen

Udpeget af Spar Nord Fondens bestyrelse

Rikke Christoffersen

Næstformand

Direktør, Aalborg Handelsskole

Udpeget af Spar Nord Fondens bestyrelse

Kim Nøhr Skibsted

Bestyrelsesmedlem

Fondsdirektør, Poul Due Jensens Fond

Udpeget af Spar Nord Fondens bestyrelse

Morten Bach Gaardboe

Bestyrelsesmedlem

Direktør

Udpeget af og blandt Spar Nord Banks bestyrelse

Gitte Holmgaard

Bestyrelsesmedlem

Kredsbestyrelsesnæstformand, Finansforbundet Spar Nord Kreds

Udpeget af og blandt Spar Nord Banks bestyrelse

Mette Green Clausen

Bestyrelsesmedlem

Direktør, Green Management

Valgt af og blandt bankens lokale bankrådsformænd

Carsten Stenderup Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Senior ambassadør, Formue-& Investeringspleje A/S

Valgt af og blandt bankens lokale bankrådsformænd

Julie Rokkjær Birch

Bestyrelsesmedlem

Museumsdirektør, Den Gamle By

Udpeget af Spar Nord Fondens bestyrelse


Fakta om Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik

På ansøg-siden kan du læse om Fondens uddelingsområder, hvem Fonden støtter, samt hvordan ansøgninger bedømmes.

Læs mere

Vedtægter

I Spar Nord Fondens vedtægter kan du læse mere om Fondens formål, grundkapital og valg af bestyrelse.

Læs mere

Årsrapport

I Årsrapporten kan du læse Fondens regnskab.

Læs mere

Legatarfortegnelse

I Legatarfortegnelsen kan du læse mere om, hvem der fik støtte fra Spar Nord Fonden i 2023.

Læs mere

God fondsledelse 2023

Læs om, hvordan Spar Nord Fonden forholder sig til anbefalingerne for god fondsledelse.

Tidligere redegørelser: 2019, 2020, 2021, 2022.

Læs mere

Governance

Læs om Spar Nord Fondens Governance.

Læs mere

Ejerskabspolitik

Politik for Spar Nord Fondens ejerskab i Spar Nord Bank A/S.

Læs mere

Whistleblowerordning

Det er muligt at foretage en anonym indberetning om alvorlige forseelser eller mistanke herom.

Læs mere