Ansøg Spar Nord FondenUddelingspolitik

 

 

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, lege, udvikle, hjælpe, udfordre, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. 

 

Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små som store fællesskaber.Kultur

Alle skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Derfor prioriterer Spar Nord Fonden projekter, hvor nyskabende, berigende og opløftende kulturelle oplevelser formidles så bredt som muligt - og til befolkningsgrupper, som normalt ikke bruger og stifter bekendtskab med kulturlivet.

 

Vi lægger især vægt på formidling til børn og unge og prioriterer projekter, der inspirerer mennesker til at være skabende.

Social

Spar Nord Fonden støtter projekter, der har klare mål om at forebygge sociale udfordringer. Vi prioriterer projekter, der sikrer trivsel, pusterum og lærerige oplevelser til grupper af mennesker, som mistrives eller er udsatte.

 

Spar Nord Fonden ønsker at medvirke til, at mennesker hjælper mennesker med at se perspektiver og muligheder i livet. Vi vil medvirke til skabelsen og udviklingen af positive sociale fællesskaber.

Fritid

Spar Nord Fonden støtter lokale fællesskaber og fritidsinitiativer, hvor mennesker oplever, lærer og udfører noget i samvær, i samspil og i fællesskab.

 

Vi har især fokus på indsatser, hvor ildsjæle og frivilligt engagement medvirker til et aktivt og involverende foreningsliv, og hvor Spar Nord Fondens donationer betyder indhold og merværdi i lokalsamfundet og i menneskers fritid.Hvem kan ansøge Spar Nord Fonden?

Foreninger med et gyldigt CVR-nummer kan ansøge Spar Nord Fonden. Projektet, der søges støtte til, skal ligge inden for Fondens uddelingspolitik.

 

 

Spar Nord Fonden støtter almindeligvis ikke:

 • Enkeltpersoner og virksomheder
 • Aktiviteter uden for Danmarks grænser
 • Løbende drift i private og offentlige institutioner
 • Aktiviteter og begivenheder der har fundet sted
 • Forprojekter og forstudier
 • Spar Nord Fonden støtter alene forskningsprojekter via Fondens Ph.d./Postdoc-program
 • Bygningsopførelse og -renovering samt anlægsopgaver
 • Foreninger der indsamler for at uddele i eget navn
 • Politiske og religiøse organisationer
 • Grundkapital i fonde og foreninger
 • Rejser og udflugter


Lokalt eller landsdækkende projekt

Når du ansøger Spar Nord Fonden skal du vælge en af nedenstående kategorier. Kategorierne skelner mellem landsdækkende projekter og projekter med et lokalt sigte, hvortil beløbene signalerer de typiske projekters størrelse. Vi er i Spar Nord Fonden opmærksomme på projekter, der falder imellem eller kan tilhøre begge kategorier.

 

 

Projekter under 75.000 kroner

Ansøgninger med et lokalt sigte. Projekter og aktiviteter der styrker lokale fællesskaber og engagerer, involverer og er til glæde for mange. Projekter, der skaber merværdi i lokalsamfundet og i menneskers fritid og kulturelle og sociale liv.

 

 

Projekter over 75.000 kroner

Ansøgninger som er af national karakter og er rettet mod en bred målgruppe. Projekter der ideudvikles, gennemføres og opleves i fællesskab og om de interesser, der samler mennesker – åndeligt såvel som stedligt.Impactprincipper

Ansøgninger til Spar Nord Fonden bliver vurderet efter en række impactprincipper for at sikre, at Fondens donationer skaber størst mulig effekt.

Impactprincipper for ansøgninger under 75.000 kroner

 • Fællesskaber
 • Nyskabende 
 • Synlighed
 • Lokalsamfund
 • Frivillighed

 

 

Impactprincipper for ansøgninger over 75.000 kroner

 • Fællesskaber
 • Nyskabende 
 • Synlighed
 • Viden & Læring
 • Bæredygtighed


Ansøgningsfrister

Ansøger vil få svar primo oktober 2024, og projektet må ikke være påbegyndt inden da.

Ansøgningsfristen udløber på den pågældende dato kl. 23.59.

Ansøger vil få svar ultimo december 2024, og projektet må ikke være påbegyndt inden da.

Ansøgningsfristen udløber på den pågældende dato kl. 23.59.

Ansøger vil få svar ultimo marts 2025, og projektet må ikke være påbegyndt inden da.

Ansøgningsfristen udløber på den pågældende dato kl. 23.59.


Har du brug for flere informationer?Ansøg nu

Vi støtter fællesskaber inden for kultur, social og fritid med donationer, der mærkes. Donationer som gør en reel forskel for mennesker, for foreninger og for fællesskaber.Spar Nord Fonden støtter også

10 til Forskel

Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt. 10 til Forskel er en unik mulighed for at realisere projekter, der samtidig engagerer og skaber sammenhold blandt deltagerne.

Læs mere

Ph.d. / Postdoc

Spar Nord Fonden opfordrer hvert år forskere i Danmark til at søge Fondens Ph.d./Postdoc stipendier. Spar Nord Fondens bestyrelse fastlægger et samfundsaktuelt tema og inviterer forskere fra danske universiteter til at præsentere nye og interessante forskningsprojekter.

Læs mere

Jubilæumspuljen

I 2024 kan Spar Nord fejre 200-årsjubilæum. Det fejrer Spar Nord Fonden, der er bankens største aktionær, med uddeling af en ekstra pulje på 7 millioner kroner til lokale fællesskaber og foreninger i hele landet.

Læs mere

Verdensmål & madkundskab

Over 90.000 bøger blev leveret til mere end 600 skoler i Danmark i foråret 2020 – og Spar Nord Fonden har bevilget endnu et millionbeløb til en fortsættelse og 2. oplag af bøgerne ”Teori om bæredygtighed” og ”Bæredygtighed i praksis”.

Læs mere