KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Fremtiden og fremtidens meningsdannere får fuld fokus på årets Naturmøde i Hirtshals
Nyhed 16. maj 2022
De unge fik deres egen scene på Naturmødet i Hirtshals i 2017. En stor succes som siden har været i konstant udvikling. Med Roots scenen har det unge publikum fået en platform, hvorfra deres demokratiske stemme i naturdebatten bliver hørt.

Et tilbageblik på 2021 viser, at Naturmødet tiltrækker alle danskere i alle aldre med interesse for naturen. Det gælder både dem, der aktivt bruger den og måske er medlem af en naturorganisation, og heldigvis også den del af befolkningen, som sjældent kommer i naturen. Der er dermed belæg for både folkefest og læring.

 

Hele 22 pct. af publikum i 2021 repræsenterede aldersgruppen 31 – 40 år – og baggrunden for deres deltagelse skal måske findes i interessen for deres børns fremtid og den jord, som børnene skal arve. Netop naturen og fremtidens muligheder har også stor interesse for ca. en femtedel af sidste års gæster - nemlig de 18 – 30-årige – og netop involvering af de unge har høj prioritet hos Naturmødet.

Ny donation øremærket til de unges Naturmøde

Spar Nord Fondens samarbejde med Naturmødet startede i 2015 – og har gennem årene betydet donationer på 2,5 mio. kroner til initiativet om og for naturen. En base for debat, involvering og ikke mindst oplæg til fællesskab og fælles indsats for børn og unges fremtid.

 

I flere år har Fondens støtte været øremærket til Roots Scenen – hvor unge bliver klogere på hinanden, natur, miljø og bæredygtighed – og hvor unge frivillige involveres i selve arrangementet. Naturmødet 2022 har modtaget donation på 400.000 kroner fra Spar Nord Fonden.

 

For Spar Nord Fonden er det et stort plus, at fremtidens meningsdannere får ører, der lytter og en stemme der bliver hørt samtidig med at bæredygtighed og flere af FN’s 17 Verdensmål også får stor opmærksomhed i Roots-området.

 

Verdensmålene har vi alle hørt om længe," siger Bo Uggerhøj, der er fondsdirektør "– og det er vores opfattelse, at borgere i Danmark for alvor er begyndt at kende dem, interessere sig for dem og agere i hverdagen, så adfærden så at sige peger den rigtige vej – og tager hensyn til fx ”Ansvarligt forbrug og produktion”, ”Livet i havet”, ”Klimaindsats” eller ”Livet på land”."

 

"Der gik en prås op for mig," fortæller fondsdirektøren, "og jeg forstod moralen omkring bæredygtighed, da jeg læste definitionen fra Brundtlandrapporten fra 1987:

-En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

 

Vi tror på, at der ”bygges bro” og ”brydes barrierer” under og efter årets Naturmøde," slutter Bo Uggerhøj.

Lokal grøn opbakning fra Spar Nord

Hos Spar Nord i Hirtshals er man glade og stolte over, at kunne bidrage til at sætte fokus på den grønne dagsorden.”Det er stort for lokalområdet at have en national begivenhed som Naturmødet, og det vil vi som Hele Byens Bank helt naturligt engagere os i. Derfor er vi også stolte over at Spar Nord Fonden med endnu en donation bidrager til at styrke Naturmødet og det vigtige arbejde for natur og miljø, som det repræsenterer,” siger Trine Birgit Jensen, direktør i Spar Nord Hirtshals.”I banken arbejder vi også aktivt med bæredygtighed på en række områder i det daglige. Blandt andet hjælper vi vores kunder med finansiering af energirenoveringer eller til udskiftning af olie- eller gasfyr til grønnere alternativer, ligesom vi hvert år uddeler gratis blomsterfrø og samler affald op langs havet. Så selvfølgelig støtter vi også op om Naturmødet,” slutter direktøren.

 

Foto: Naturmødet.dk


Seneste nyheder