KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name

Ph.d. / Postdoc

Spar Nord Fonden har siden 2018 opfordret forskere i Danmark til at søge Fondens Ph.d./Postdoc stipendier. For at sikre at der skabes ny viden inden for Spar Nord Fondens uddelingsområder og for at understøtte vækstlaget i dansk forskning, afsætter Spar Nord Fonden årligt en pulje fondsmidler til at støtte Ph.d./Postdoc-projekter. Hvert år fastlægger Spar Nord Fondens bestyrelse et samfundsaktuelt tema og inviterer forskere fra danske universiteter til at præsentere nye og interessante forskningsprojekter.


Ansøgninger 2022

For 2022 lægges følgende motivation til grund for ansøgninger til Spar Nord Fondens Ph.d./Postdoc-projekter:

 

FN’s 17 verdensmål har sat fokus på grundlæggende problemstillinger, som står højt på dagsordenen hos regeringer, virksomheder og andre organisationer. Verdensmål 10 har til formål at reducere ulighed i (og i mellem) lande. Siden finanskrisen er den økonomiske ulighed steget i Danmark. Der er blevet større forskelle mellem rig og fattig, og dermed - ikke mindst også - mellem børn af rige og fattige familier. Men på trods af denne udvikling, er Danmark stadig et af verdens mest lige lande. Hovedparten af den internationale forskning på området har udgangspunkt i lande med en langt større ulighed, hvorfor Spar Nord Fonden ønsker at sætte fokus på forskning i danske forhold. 

 

I Danmark står mere end 75.000 unge mellem 15 og 29 år uden for arbejdsmarkedet og er hverken i arbejde eller under uddannelse. Dette sker samtidig med, at arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft på mange forskellige områder. Antallet unge i denne gruppe har været relativt konstant i mere end 10 år, hvor det ikke er lykkedes kommunerne at bringe antallet ned. Hvordan løser vi dette problem i Danmark? Hvilke tiltag kan bringe disse unge i arbejde eller ind i uddannelsessystemet? Hvilket effekter har denne status for de unge og for samfundet?

 

Spar Nord Fonden indbyder hermed til ansøgninger om Ph.d./Postdoc-projekter, der har fokus på at besvare disse spørgsmål eller andre relevante forhold for de mere end 75.000 unge. Vi forventer, at projekterne tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser med påvisning af årsagssammenhænge eller andre metodisk solide forskningsdesign – og dermed bidrager til nye indsigter omkring verdensmål 10, som har fokus på ulighedsreducerende politiske tiltag. Vi forventer derudover, at ansøgere tager udgangspunkt i seneste rapporter fra eks. Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt seneste forskning på området, eks. Landersø & Andersen (2021).


Fakta
  • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af problemstilling, forskningsmetode, datagrundlag, tidsplan og budget maksimalt otte sider i alt.

  • Der skal vedlægges CV og relevante bilag i et begrænset omfang.

  • Der kan søges til både navngivne og unavngivne kandidater.

  • Budgetrammen  for  hver  ansøgning  er  på  maksimalt  2.200.000  kroner.  Der  gives  ikke  overhead,  men  faktiske  omkostninger støttes.

  • Ansøgningerne skal komme fra faglige miljøer på danske universiteter med lektorer eller professorer som ansøger. Kandidater til Ph.d./Postdoc-stipendier kan dermed ikke selv søge. 
Ansøgningsfrist: Mandag 2. maj kl. 12.00

 

Ansøgere får direkte besked om udfaldet af behandlingen primo juli 2022.

 

Ansøgningerne vurderes af et eksternt forskerpanel, som giver deres vurdering til Spar Nord Fondens bestyrelse. Medlemmerne af panelet offentliggøres ved ansøgningsfristen.

 

 

Kontakt ikke Spar Nord Fondens bestyrelsesmedlemmer med spørgsmål, men få svar via mail: forskning@sparnordfonden.dk


Ansøg om Ph.d./Postdoc stipendie 2022