Retningslinjer: 10 til ForskelSpar Nord Fonden opfordrer lokale ildsjæle fra fritidsklubber, foreninger, skoler, børnehaver, kulturelle institutioner m.v. til at uploade deres gode projekter til konkurrencen.

 

Hvis en video uploades efter den 20. i en måned, gemmes den i systemet til deltagelse i måneden efter. På denne måde sikres det, at alle deltagere får god tid til at indsamle stemmer.

 

Ved indsendelse af godkendt video gives der tilladelse/samtykke til, at Spar Nord Fonden frit kan anvende videoen i sin markedsføring. Samtidig accepterer månedens vinder af 10 til Forskel at sende billede- og/eller videomateriale fra sin tur/projektets udfoldelse, der viser, for hvem, hvor og hvordan de 10.000 kroner har gjort gavn. Dette materiale vil også frit kunne anvendes i Spar Nord Fondens markedsføring - primært på sociale medier og sparnordfonden.dk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til signe@sparnordfonden.dk. Ved deltagelse vil vi behandle dine personoplysninger. Læs mere om vores behandling her.

 

Det er kun tilladt at stemme én gang pr. video. Spar Nord Fonden forbeholder sig retten til at afvise enhver video og til at fjerne stemmer fra en video, såfremt der opstår mistanke om stemmefusk.

 

Når en deltagende organisation eller forening har vundet månedspræmien, er denne samt repræsentanter herfra udelukket fra deltagelse i to år gældende fra det tidspunkt, hvor man har uploadet det vindende projekt. Eksempel: Hvis man indsender video og vinder i marts 2021, kan man indsende og vinde igen i marts 2023. Hvis et projekt ikke indsamler nok stemmer til at vinde i den måned, man deltager i afstemningen, er projektet automatisk med igen måneden efter.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til signe@sparnordfonden.dk.

Retningslinjer for deltagelse i 10 til Forskel

  • Indsender af videomaterialet skal bekræfte, at han/hun er over 18 år. Optræder der personer under 18 år i videoen, skal indsender bekræfte, at der er indhentet skriftligt samtykke fra de pågældendes forældre, og at de har set videoen, før den uploades. Spar Nord Fonden kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af en eventuelt overtrædelse heraf.
  • Der kan kun indsendes videoer på maksimalt 90 sekunder. Videoerne må ikke indeholde musik eller andet, der kan være beskyttet af ophavsret. Ansvaret for overholdelse heraf påhviler alene indsender. Egen fremføring af ophavsbeskyttet musik er heller ikke tilladt. Indsender af videoer som indeholder ophavsbeskyttet musik, skal holde Spar Nord Fonden skadefri fra eventuelle kommende krav fra rettighedsindehaveren. Videoerne må kun indeholde eget videooptaget materiale.
  • Videoerne må ikke indeholde vold, sex, politiske eller religiøse emner.
  • Politiske organisationer, partier, virksomheder og enkeltpersoner kan ikke deltage.
  • Deltagere, der søger støtte, skal have bopæl i Danmark.
  • Den månedlige konkurrences vinder i 10 til Forskel, er det projekt med flest stemmer ved konkurrencens udløb. Ved pointlighed mellem to eller flere vindende projekter i samme måned, trækker Spar Nord Fonden lod om, hvem af deltagerne der ender med at vinde de 10.000 kroner.
  • Deltagende projekter må ikke være påbegyndt eller afviklet inden for konkurrenceperioden. Spar Nord Fonden forbeholder sig retten til at fjerne projekter, der går imod dette.