KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name

Upload din film

Betingelser
  • Videoen er maksimalt 90 sekunder, fylder maksimalt 75MB og indeholder kun eget videomateriale.

  • Videoen indeholder ikke musik, billeder eller klip, der er beskyttet af ophavsret. Ansvaret for overholdelse heraf påhviler alene mig som indsender.

  • Videoen indeholder og omhandler ikke vold, sex, politiske eller religiøse emner.

  • Enten medvirker der ingen børn under 18 år i videoen eller også har jeg skriftligt samtykke fra alle medvirkende børns forældre til, at de må optræde i videoen.

  • Jeg er indforstået med, at det udelukkende er klubber, foreninger, skoler, børnehaver, kulturelle institutioner m.v., der opfordres til at indsende, og bekræfter, at jeg repræsenterer en sådan organisation.

  • Jeg indsender ikke videoen på vegne af en politisk organisation, et parti eller en virksomhed og heller ikke som enkeltperson.

  • Jeg samtykker til, at hvis videoen godkendes til deltagelse i 10 til Forskel, kan Spar Nord Fonden frit anvende videoen i sin markedsføring. Dette omfatter bl.a. upload af video samt dennes offentliggørelse på siden med henblik på at indsamle stemmer, samt offentliggørelse af vindere på siden (under “tidligere vindere”) samt diverse sociale medier. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorefter brugen vil blive stoppet fremadrettet.

  • Hverken jeg eller den organisation, jeg repræsenterer, har vundet månedspræmien i 10 til Forskel inden for de seneste 24 måneder.

  • Spar Nord Fonden kan ikke drages til ansvar for eventuelle tekniske problemer i forbindelse med afviklingen af 10tilforskel.dk.

Jeg bekræfter på tro og love, at jeg har indhentet samtykke fra forældrene til evt. personer under 18 år i videoen og samtykke fra personer over 18 år i videoen.

Vælg din video

Tryk på knappen “Vælg” for at vælge din video på din computer. Videoens filstørrelse må højst være 75 MB og filtypen skal være Mp4. Hvis din film ikke er mp4, kan du konvertere din video via denne hjemmeside.

Vær forberedt på, at selve overførslen tager et stykke tid, fra du trykker på “Upload”.

Vælg

Genindlæs ikke dit browservindue

Undlad venligst at genindlæse dit browservindue imens videon overføres til serveren.

Når overførslen er færdig viderestilles du automatisk til det næste trin.

Tak for dit bidrag
Thumbnails
Titel
Stem på os fordi...
Dine informationer
Organisationens info
Tak for jeres bidrag

Vi godkender og gør din video klar til offentliggørelse snarest muligt.

Indtil jeres video er online, er I velkommen til at besøge Spar Nord Fonden på Facebook eller hjemmesiden, hvor I løbende kan få nyheder fra Spar Nord Fonden og blive klogere på Fondens arbejde og donationer.